Zespół Kancelarii stara się w codziennym funkcjonowaniu realizować zasadę, że prowadzenie każdej sprawy to specyficzne wyzwanie, częstokroć łączące się z koniecznością podjęcia próby przełamania zastanych sposobów rozumienia określonych instytucji prawnych. Większość współpracowników Kancelarii posiada również bardzo silne związki uniwersyteckie, łącząc codzienną pracę prawnika z działalnością naukowo-dydaktyczną, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście wypracowania pogłębionego merytorycznie, krytycznego i analitycznego podejścia do powierzanych im zagadnień prawnych.

 

W ramach powierzanych do prowadzenia spraw Kancelaria bardzo często utrzymuje również współpracę z innymi wiodącymi i uznanymi podmiotami oraz ekspertami z zakresu szczególnych dziedzin prawa.

prof. dr hab. Piotr Kardas,

adwokat, wspólnik zarządzający

dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas,

adwokat, wspólnik

dr Marek Bielski,

adwokat, młodszy partner

Agnieszka Haładyj,

adwokat

Dominika Sokołowska,

aplikant adwokacki

Mateusz Szurman,

aplikant adwokacki

Aleksandra Nieprzecka,

aplikant adwokacki

Łukasz Duśko,

aplikant adwokacki

Urszula Kaczmarczyk,

sekretariat

prof. dr hab. Piotr Kardas,

adwokat, wspólnik zarządzający

pkardas@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Zobacz publikacjePobierz wizytówkę

PIOTR KARDAS


adwokat, założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii, prof. zw. dr hab. nauk prawnych. W 1994 r. wpisany na listę radców prawnych. Od 2002 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz prawie karnym skarbowym. Posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz w prowadzeniu sporów o charakterze inwestycyjnym i cywilnym.

 
Autor lub współautor ponad 420 publikacji naukowych i popularno-naukowych (w języku polskim, niemieckim, angielskim, słowackim, rosyjskim i ukraińskim).
 
Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Przewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, Członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału PAN, Przewodniczący Polskiej Delegacji w CCBE, Przewodniczący Rady Programowej OBA.

 
Od 1990 r. nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, aktualnie Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

 

Edukacja:


Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1990 roku i uzyskał stopień magistra prawa na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. A. Zolla. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskał w styczniu 1996 r. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskał w 2001. Od 2014 roku jest profesorem zwyczajnym prawa karnego.

 

Wyróżnienia:


W 2002 r. otrzymał I nagrodę w prestiżowym konkursie „Państwa i Prawa” za rozprawę habilitacyjną. W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie „Przeglądu Sądowego” za książkę najbardziej przydatną w praktyce stosowania prawa. W 2013 r. został laureatem „Złotego Paragrafu”. Wyróżniony przez miesięcznik Forbes w kategorii „Profesjonalista”. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Max Planck Gessleschaft. Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz (Niemcy), Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy), Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), Instytucie Max’a Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Rekomendowany przez Chambers Europe, jako prawnik z zakresu prawa karnego.

 

Znajomość języków:


angielski (biegła), niemiecki (biegła).

dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas,

adwokat, wspólnik

mkardas@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Zobacz publikacjePobierz wizytówkę

MAŁGORZATA DĄBROWSKA-KARDAS


adwokat, założyciel i wspólnik Kancelarii, doktor nauk prawnych. W 2002 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

 

Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz prawie karnym skarbowym. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, jak również w prowadzeniu sporów o charakterze cywilnym oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, z uwzględnieniem postępowań transgranicznych.

 

W latach 1998-1999 odbyła ponad roczną praktykę w niemieckiej kancelarii Meinecke Seibt Kaiser Rechtsanwalte we Fryburgu Bryzgowijskim.

 

Autorka lub współautorka ponad 20 prac naukowych w języku polskim oraz językach obcych.

 

Edukacja:


Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskała w 2007.

 

Wyróżnienia:


Stypendystka Programu Sokrates/Erasmus w zakresie podstaw prawa europejskiego oraz prawa ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Roskilde w Danii, Stypendystka Columbus School of Law, The Catholic University of America. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Max’a Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy) jako stypendystka Fundacji Max’a Plancka w Monachium.

 

Znajomość języków:


angielski (biegła),  niemiecki (podstawowa).

 

 

 

 

 

 

dr Marek Bielski,

adwokat, młodszy partner

mbielski@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Zobacz publikacjePobierz wizytówkę

MAREK BIELSKI


młodszy partner, adwokat, doktor nauk prawnych. W 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje nieprzerwanie od 2010 r.

 

Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej, jak również związanych z karnoprawnymi aspektami prawa własności intelektualnej.

 

Łączy praktyczne wykonywanie zawodu adwokata z działalnością naukowo-dydaktyczną jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym od 1 października 2017 r., koordynator Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesu karnego.

 

Edukacja:


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 2004. W 2010 roku obronił dysertację doktorską, napisaną pod opieką naukową dr hab. W. Wróbla, prof. UJ, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

 

Wyróżnienia:


Stypendysta Fundacji Forda na Catholic University of Columbia oraz Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego

 

Znajomość języków:


angielski (biegła).

Agnieszka Haładyj,

adwokat

ahaladyj@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Pobierz wizytówkę

AGNIESZKA HAŁADYJ


adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ. W 2018 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje nieprzerwanie od 2014 r.

 

Zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym, ochroną dóbr osobistych prawem prywatnym międzynarodowym oraz prawem rodzinnym.

 

Edukacja:


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w roku 2014.

 

Wyróżnienia:


Stypendystka programu Erasmus na Universidad Autónoma de Madrid w Madrycie (Hiszpania). Odbyła również praktykę zawodową w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy Konsulacie RP w Madrycie.

 

Znajomość języków:


angielski (biegły), hiszpański (dobra).

 

 

Dominika Sokołowska,

aplikant adwokacki

dsokolowska@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Zobacz publikacjePobierz wizytówkę

DOMINIKA SOKOŁOWSKA


aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ. W 2017 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, gdzie uzyskała I lokatę na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje od 2016 r.

 

Zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem cywilnym. Autorka kilku publikacji z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesu karnego.

 

Edukacja:


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 2016.

 

Wyróżnienia:


Zwyciężczyni III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Karnego, laureatka 10. Edycji Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ.

 

Znajomość języków:


angielski (biegła).

 

 

Mateusz Szurman,

aplikant adwokacki

mszurman@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Pobierz wizytówkę

MATEUSZ SZURMAN


Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ. W 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje od grudnia 2017 roku, poprzednio doświadczenie zdobywał w dziale postępowań spornych jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych.

W trakcie studiów związany ze Studencką Poradnią Prawną UJ, w ramach której świadczył bezpłatną pomoc prawną osobom ubogim.
Zajmuje się prawem karnym gospodarczym i prawem cywilnym.

 

Edukacja:


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 2017.

Wyróżnienia:


Stypendysta programu Erasmus na Leiden Universeit w Leiden (Holandia).

Członek drużyny UJ podczas XXIV VIS International Arbitration Moot w Wiedniu, ukończonego na dziewiątym miejscu na świecie i trzecim w Europie. W ramach przygotowań uczestnik turniejów arbitrażowych w Hannoverze i Budapeszcie.
Znajomość języków:


angielski (biegła).

 

Aleksandra Nieprzecka,

aplikant adwokacki

anieprzecka@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Pobierz wizytówkę

ALEKSANDRA NIEPRZECKA


Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ. W 2018 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje od 2018 r.

Zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym, prawem karnym międzynarodowym oraz prawem cywilnym. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa karnego międzynarodowego oraz procesu karnego.

 

Edukacja:


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 2017.

Wyróżnienia:


Członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w 2016 roku zdobyła I miejsce w kategorii „Best Written Memoranda for Defence” w międzynarodowym turnieju Nuremberg Moot Court dotyczący prawa karnego międzynarodowego. W 2016 roku ukończyła również letnią szkołę ELSA UCP Lisbon Summer Law School „Terrorism and Organized Crime” na Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie (Portugalia).

Uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.

 

Znajomość języków:


angielski (biegła).

 

Łukasz Duśko,

aplikant adwokacki

ldusko@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Łukasz Duśko


aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ. W 2019 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, gdzie uzyskał I lokatę na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką. Z Kancelarią Kardas & Kardas współpracuje od 2016 roku, początkowo zajmując stanowisko praktykanta, obecnie jako aplikant adwokacki. W trakcie studiów związany ze Studencką Poradnią Prawną UJ, w ramach której świadczył bezpłatną pomoc prawną osobom ubogim.

 

Zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym. Autor kilku publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

 

 

Edukacja:


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem w 2018 roku.

 

 

Wyróżnienia:


Zwycięzca ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, laureat V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Karnego, laureat 12. Edycji Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. Laureat licznych konkursów przedmiotowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (m. in. z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rolnego).

 

Znajomość języków:


angielski (biegła)

Urszula Kaczmarczyk,

sekretariat

kancelaria@kardas.com.pl,

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

Pobierz wizytówkę

URSZULA KACZMARCZYK


absolwentka Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Kancelarii pełni funkcję kierownika sekretariatu.

 

 

 

 

<Powrót